Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Protección Autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

RESULTADO DO SORTEO DE 10 VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES E AS QUE SE PUIDERAN PRODUCIR, REHABILITADAS NO CASCO HISTÓRICO DE LUGO (EXPTE. LU-2007/CH01)

Data: 16/04/09