Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Protección Autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

Acordo polo que se resolven as alegacións presentadas, no seu caso, fronte á lista provisional, de 19 de xaneiro de 2022, de adxudicatarios e de espera, en segundas ou posteriores adxudicacións, de dúas vivendas de promoción pública situadas na Avenida de Compostela, núm. 122, do Carballiño (expediente OU-2002/501), así como de calquera outra vivenda deste grupo que quedara en situación de vacante durante o periodo de vixencia da lista de espera; e aprobación da lista definitiva.

Data: 21/04/22