Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Protección Autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias en segundas ou posteriores adxudicacións dunha vivenda unifamiliar de protección oficial de promoción pública situada na Rúa Nova, número 26, en Cenlle (expediente OU-2017/010, conta 2) así como daquelas outras vivendas deste grupo que puideran quedar vacantes durante o período de vixencia da lista de espera.

Data: 21/04/22