Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Protección Autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios e de espera do proceso de selección de persoas adxudicatarias de 2 vivendas protexidas de promoción pública (VPP), situadas no casco histórico do concello de Ferrol

Data: 28/04/22