Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Vivendas de protección autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

Resolución de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios/espera do procedemento de selección de 132 adxudicatarios de vivendas de protección oficial de promoción pública, situadas no concello de Pontevedra, expediente PO.2008/701

Data: 28/04/15

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.