Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de adxudicatarios, en segundas ou posteriores adxudicacións (vivendas vacantes), de dúas vivendas de promoción pública, cualificadas en barrio histórico, situadas na rúa Cervantes, número 33-35, 2ºA, de Ourense (expediente OU-2008/NR-01); así como de calquera outra vivenda deste grupo que quedara en situación de vacante durante o período de vixencia da lista de espera que, de selo caso, xurda do presente proceso de selección.

Data: 12/02/19

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.