Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Acordo polo que se aproba a lista de adxudicatarios e de espera definitiva dunha vivenda de promoción pública situada na Rúa Castelao nº 5, de Carballeda de Avia (Expediente OU-2013/ADQ-01, conta 3), así como daquelas outras vivendas deste grupo que puideran quedar vacantes durante o período de vixencia da lista de espera.

Data: 13/02/20

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.