Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

18-10-89

Real Decreto 1230/89, do 13 de outubro, disposicións reguladoras xerais da acreditación de laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación. (BOE nº 250, 18.10.89)

Tipo de disposición: Decreto

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Estatal

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema