Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

16-11-02

Orde FOM 2060/2002, do 2 de agosto, pola que se aproban as disposicións reguladoras das áreas de acreditación de laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación. (BOE nº 193, 13.08.02) (Corrección BOE nº 275, 16.11.02)

Tipo de disposición: Orde

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Estatal

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema