Inicio

Xunta de Galicia

Resolución

Resolución de declaración directa de adxudicatarios provisionais de VPA no concello de Lugo(L-VX-0017/06)

Data: 28/04/09