Inicio

Xunta de Galicia

Resolución

Resolución de declaración directa de adxudicatarios provisionais de VPA no concello de Lugo(L-VX-0004/07)

Data: 28/04/09