Inicio

Xunta de Galicia

Resolución

Resolución de inicio do procedemento de selección de adxudicatarios de vivendas protexidas de promoción (privada) autonómica - P09-VC-0011/10

Data: 25/04/16