Inicio

Xunta de Galicia

Resolución

Lista definitiva de admitidos no procedemento de adxudicación de vivendas de protección oficial de promoción privada promovidas pola promotora Rabo de Galo, S.L. (P09-VC-0011/10 – bloque 2)

Data: 03/06/16