Inicio

Xunta de Galicia

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de adxudicatarios, en segundas ou posteriores adxudicacións (vivendas vacantes), dunha vivenda de promoción pública situada na urbanización rúa Villermá, número 17, de A Peroxa (conta 13, expediente OU-2005/702).

Data: 24/04/17