Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios e de espera do procedemento de adxudicación para as vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Santiago de Compostela.

Data: 20/06/19

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...