Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Aprobación da lista definitiva de adxudicatarios dunha vivenda de Riós (Expte. OU-2004/010).

Data: 28/06/19

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...