Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de adxudicatarios das vpp. de Allariz (Expte. OU-2006/707).

Data: 28/06/19

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...