Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Sorteo das listas de espera para vivendas de promoción pública no concello de Allariz (Ourense) en segundas ou posteriores adxudicacións, para xoves e maiores.

Data: 09/07/19

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...