Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Fixación de nova data para a celebracións de sorteo do proceso de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de protección oficial de promoción pública (VPP), en segundas ou posteriores adxudicación no concello de Ames

Data: 09/07/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...