Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios e de espera do procedemento de adxudicación de 1 vivenda de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Ames, expediente C-83/420 conta 15.

Data: 16/10/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...