Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatario do procedemento de adxudicación de unha vivenda de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Ferrol, quenda de mobilidade reducida, expediente C-2006/010 conta 1.

Data: 16/10/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...