Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de adxudicatario dunha vivenda de protección oficial de promoción pública (VPP) en segunda adxudicación situada no concello de Santiago de Compostela

Data: 22/12/20

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...