Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución sobre a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de dxudicación de vivendas de promoción privada (VPA), situadas no concello de Cee, expediente C-VX-0021/07

Data: 07/04/22

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...