Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución de aprobación da lista definitiva de persoas adxudicatarias/espera do procedemento de segundas e posteriores adxudicacións, para o concello de Ribadumia.

Data: 16/05/22

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...