Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

A XUNTA ADXUDICOU AS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE DOUS INMOBLES NO BARRIO DA TINERÍA, EN LUGO, CUN INVESTIMENTO DE MÁIS DE 354.000 EUROS

- Obteranse dúas vivendas e investirase máis de 200.000 euros.
- O IGVS xa ten adxudicada a rehabilitación de Tinería 15, en espera da licencia municipal, solicitada en xaneiro de 2017.
- En breve está previsto adxudicar a licitación dos inmobles emprazados en recanto do Miño 11-13 e Recanto do Miño 17. No primeiro caso tamén está pendente a licencia, solicitada en novembro de 2016.
- Tamén se está traballando no proxecto de construción de 11 vivendas e urbanización do ámbito da UI-8

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2018.- A Xunta de Galicia adxudicou os contratos de obra para a rehabilitación de dous inmobles emprazados nas rúas Tinería e Recanto do Miño, no barrio lucense da Tinería.

Unha das obras adxudicadas corresponde ao número 30 da rúa Tinería, en Lugo, no que se obterán dúas vivendas unha vez rehabilitado.

O investimento a realizar polo IGVS na rehabilitación será de 200.681,36 euros e o prazo de execución das obras será de 12 meses dende o inicio das obras.

Tamén se adxudicaron as obras para a rehabilitación do inmoble emprazado en Recanto do Miño 11-13, no que se obterá unha vivenda, por importe de 154.420 euros e un prazo de execución de doce meses. Cabe salientar que a obra de rehabilitación deste inmoble aínda carece de licencia municipal malia ter sido solicitada en novembro de 2016.

Ambas obras foran licitadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) no pasado mes de decembro

Actualmente o IGVS ten adxudicada dende novembro de 2017 a obra de rehabilitación do edificio emprazado no número 15 da mesma rúa da Tinería, no que se investirán preto de 700.000 euros. Esta obra aínda non se puido comezar xa que non dispón de licencia municipal, que foi solicitada en xaneiro de 2017. O concello tardou máis de un ano en contestar á solicitude de licenza, indicando que é necesario realizar axustes no proxecto presentado, que están sendo realizados polo IGVS co obxectivo de obter a licencia no menor tempo posible para poder iniciar a obra.

Ao mesmo tempo, o IGVS prevé adxudicar en breve outra obra de rehabilitación no barrio da Tinería, licitada no pasado mes de decembro. Trátase das obras de rehabilitación do inmoble emprazado en Recanto do Miño 17, no que se obterá unha vivendas. As obras foron licitadas por importe de 88.030,45 euros e prazo máximo de execución de doce meses.

Finalmente, está adxudicado o contrato para a actualización do proxecto básico e redacción do proxecto de execución para a construción de 11 vivendas de promoción pública, rochos, locais e urbanización do espazo exterior, no ámbito da UI-8, na Tinería. Está previsto licitar as obras de construción e urbanización antes do remate do ano.

As obras de urbanización da UI-8 darán acceso dende zona pública ao Pazo de Dona Urraca, que actualmente no dispón do mesmo, que será rehabilitado polo IGVS para emprazar no mesmo a oficina de turismo da Xunta de Galicia, que actualmente ocupa outro local no mesmo barrio da Tinería.

As obras de rehabilitación na Tinería continuarán coas actuacións que se realicen nos inmobles que o IGVS adquira na cidade despois da oferta pública de adquisición realizada no pasado mes de febreiro e para a que recibiu catro ofertas, emprazadas nas rúas Catedral e Carril dos Fornos, por importe de 110.200 euros. Actualmente o IGVS está comprobando a documentación presentada e posteriormente realizarase unha taxación dos inmobles. Prevese que as escrituras de compravenda dos inmobles que se adquiran se asinen nos meses de setembro ou outubro para de seguido redactar os proxectos de rehabilitación.