Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Para quen » Para a empresa e promotores » Resolucións e adxudicacións

Resolución

Resolución de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias, en segundas ou posteriores adxudicacións, dunha vivenda vacante de promoción pública situada na praza 100, nº2, 4ºC, de Ourense (expediente OR-91/501, conta 72), así como daquelas outras vivendas deste grupo que puideran quedar vacantes durante o periodo de vixencia da lista de espera.

Data: 09/02/21