Inicio

Xunta de Galicia

ÁREAS DE REHABILITACIÓN

Tramitación das solicitudes

Os promotores das actuacións de rehabilitación dentro dun ARI declarada, que desexen acollerse a estas axudas, presentarán as súas solicitudes nos Portelos Únicos de Vivenda – Oficinas de Rehabilitación dos concellos, que serán os encargados de xestionar as subvencións, nos términos dos acordos suscritos co Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Ministerio de Vivenda, promovendo as convocatorias pertinentes.