Inicio

Xunta de Galicia

Censo de Solo Empresarial

Censo de solo empresarial

(Dispoñible nos exploradores: Firefox, Chrome e Safari)

Como consecuencia da introducción dun novo número 12 ao artigo 23 da LEI 6/2003, do 9 de decembro, de taxas e exencións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, introducido pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, queda EXENTO DE TAXA a inscrición e modificación no Censo de Solo Empresarial de Galicia a partires do 18 de marzo de 2021.