Inicio

Xunta de Galicia

Catálogo de prezos > C023: INSTALACIÓN DE FONTANARÍA


Os prezos dos servizos e materiais relacionados coa INSTALACIÓN DE FONTANARÍA aparecen recollidos no seguinte catálogo:

Documentos relacionados

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.