Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Alugar unha vivenda » Axudas ao aluguer
Alugar unha vivenda

Axuda

Renda básica de emancipación

Tipo: Aluguer

Descrición:

O Instituto Galego de Vivenda e Solo é a encargada de tramitar as solicitudes. Os demandantes deberán dirixirse a calquera das oficinas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ten nas sete grandes cidades do país, onde recibirá a información sobre todos os requisitos que debe cumprir o demandante e a documentación necesaria. Enderezos
A Coruña: Ronda de Nelle, nº12 bis, 1º. 15005 A Coruña
Lugo:  Praza Santo Domingo, nº 6 5º. 27001 Lugo.  
Ourense: Rúa Curros Enríquez nº1, 8º . 32003 Ourense.
Pontevedra: Rúa Alcalde Hevia, 7, baixo. 36071 Pontevedra. Atención ao Público: martes e venres de 10:00 a 14:00 horas.
Vigo: Praza de Maruja Mallo nº 1, 1º, 36206 Vigo (Pontevedra)
Santiago de Compostela: Área Central 1º andar, local 25-Z. Polígono de Fontiñas. 15707 Santiago de Compostela.


Requerimentos:

A renda básica de emancipación está dirixida a mozos e mozas de entre 22 e 30 anos, titulares dun contrato de arrendamento da vivenda na que residen e que conten cunha fonte regular de ingresos inferiores aos 22.000 euros brutos anuais. Pode incluír un préstamo de ata 600 euros para a fianza e 120 euros para costear un aval.


Máis información:

O Instituto Galego de Vivenda e Solo é a encargada de tramitar as solicitudes. Os demandantes deberán dirixirse a calquera das oficinas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ten nas sete grandes cidades do país, onde recibirá a información sobre todos os requisitos que debe cumprir o demandante e a documentación necesaria.

Inicio: 01/01/08

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.

VIVENDA PROMOCIÓN PÚBLICA

As Vivendas de Promoción Pública (VPP) son aquelas  promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo  que, ademais, regula o seu financiamento e adxudicación a través dunha Xunta Cualificadora.