Inicio

Xunta de Galicia

O IGVS

Presentación da Xestur

A Xestur  é unha sociedade anónima de ámbito provincial na que o IGVS participa cunha maioría do capital, mentres que o capital restante pertenece ás Deputacións Provinciais.

Os principais obxectivos das Xestur son:

 • Elaboración de estudios urbanísticos, incluída a redacción de plans de ordenación e proxectos de urbanización, así como a iniciativa para a súa tramitación e aprobación.
    
 • Desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e preparación de solo, a renovación ou remodelación urbana, a realización de obras de infraestructura urbana ou a dotación de servicios para a execución dos plans de ordenación.
   
 • Xestión e explotación de obras e servicios resultantes da urbanización, no caso de obter a concesión ou rematar o convenio correspondente, conforme ás normas aplicables a cada caso.
   
 • Construcción, arrendamento e alleamento de naves e locais industriais e comerciais.
   
 • Promoción e preparación de solo empresarial e a súa xestión e venda.
Ligazóns relacionadas

Ligazóns relacionadas

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto