Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Convenios de Colaboración

Lei de transparencia

Convenios e contratos

IGVS - ENTIDADES FINANCEIRAS

Convenio marco entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e as entidades financeiras que queiran colaborar na xestión da recadación dos recibos de facturación emitidos polo citado organismo relativo a vivendas e locais e na xestión do depósito e devolución de fianzas por arrendamentos de predios urbanos.

Data: 25/06/21

Importe: 0,00 Euros

Razóns que impiden a concorrencia:

.

Convenios na Páxina da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia pode asinar convenios de colaboración, coordinación, execución ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.