Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Convenios de Colaboración

Lei de transparencia

Convenios e contratos

IGVS - Ministerio de Fomento - Núcleo San Vicente de Elviña

Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 27 de outubro de 2015, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do Núcleo San Vicente de Elviña na Coruña. Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Estatal de Fomento do Alugamento de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria, e a Rexeneración e Renovación Urbanas 2013-2016, anualidade 2015.

Data: 27/10/15

Importe: 324.000,00 Euros

Razóns que impiden a concorrencia:

.

Convenios na Páxina da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia pode asinar convenios de colaboración, coordinación, execución ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.