Inicio

Xunta de Galicia

REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA

¿Ónde podo inscribirme?

A inscrición no Rexistro pode realizarse en calquera das delegacións provinciais e nos servizos centrais do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Nas Áreas Provincias do Instituto Galego da Vivenda e Solo

A CORUÑA

Área Provincial do IGVS.

Praza de Luis Seoane, s/n  15008 A Coruña.

Teléfono de Información: 981 184 818

LUGO

Área Provincial do IGVS.

Avda. Ramón Ferreiro, 28 - 27002 Lugo.

Teléfono de Información : 982 294 628

PONTEVEDRA

Área Provincial do IGVS.

Rúa Alcalde Hevia,7 - 36071 Pontevedra.

Teléfono de Información: 986 805 610

OURENSE

Área Provincial do IGVS.

Rúa Sáenz Díez, 1 - 32003 Ourense

Teléfono de Información: 988 386 871

 

SERVIZOS CENTRAIS

Area Central, s/n Polígono de Fontiñas - 15781 Santiago de Compostela

Teléfonos de información: 981 541 981 - 981 541 982 - 981 957 529

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Directorio do IGVS

Localiza calquera teléfono ou enderezo dos distintos departamentos e dos profesionais do Instituto Galego de Vivenda e Solo a través do directorio corporativo.