Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistros

Presentación: Rexistros do Igvs

  • O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un instrumento válido e veraz para ter datos fiables sobre a demanda real de vivendas protexidas en cada localidade, ao coñecer o número de demandantes existentes para cada réxime de vivenda.
  • A Bolsa de Vivendas de Prezo Taxado nace como resposta á necesidade de implantar todas as medidas que podan contribuír a facilitar o acceso á vivenda ao mesmo tempo que axudan á comercialización do stock de vivendas.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.