Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Contactos venda de solo empresarial

Solo Empresarial

Oferta de solo empresarial

 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Tlf: 981 54 19 49 

 

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.

 

Unidade Central


Polígono de Fontiñas - Área Central Local 25z Primeiro Andar
15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 54 19 49 
unidade.central@xesturgalicia.com

www.xesturgalicia.com

 

Unidade Territorial Zona Sur 


Plaza Maruja Mallo nº1-1º 
36021 VIGO
PONTEVEDRA
Tlf: 986 26 64 77 
unidade.sur@xesturgalicia.com

 

Unidade Territorial Zona Norte 


Ronda de Nelle, Nº 12-BIS 
15005 A CORUÑA 
Tlf:  981 51 01 91
Fax: (34) 988 510 189
unidade.norte@xesturgalicia.com

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto