Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans e proxectos aprobados » Modificación puntual do Proxecto Sectorial da PLISAN
Plans ou proxectos de parques empresariais
Plans e proxectos aprobados

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PROXECTO SECTORIAL IMPLANTACIÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA INDUSTRIAL SALVATERRA-AS NEVES(PLISAN)

Modificación Proxecto Sectorial da Plisan

DOG do 20 de agosto de 2010. Data límite de alegacións 20/09/2010

Nota: Documento que sustitúe ao publicado o día 20 de agosto do 2010 que queda anulado.

Documentos relacionados

Documentos relacionados

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto