Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans, proxecto e ISA finalizada a exposición pública » Modificación puntual do proxecto sectorial do parque empresarial da Reigosa(Ponte Caldelas)

Modificación puntual do proxecto sectorial do parque empresarial da Reigosa (Ponte Caldelas)

Modificación puntual do proxecto sectorial do parque empresarial da Reigosa en Ponte Caldelas 

DOG do Venres 7 de xaneiro de 2011

Plazo de alegacións: 1 mes

Documentos relacionados

Documentos relacionados

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto