Inicio

Xunta de Galicia

Prezo de venda/renda

Estudo económico

Determina o valor das VPP e será elaborado con base no 100% do módulo aplicable a cada metro cadrado de superficie útil das vivendas, segundo a área xeográfica en que estean situadas vixente no momento da cualificación definitiva da promoción.
 
* Nas vivendas unifamiliares a dita base será do 120%.
 
De existir rochos e garaxes vinculados á vivenda, o prezo destes será respectivamente o 2% e o 8% do valor da VPP.
 
Áreas xeográficas
 
Área territorial de prezo máximo superior
Coruña (A), Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo
Zona territorial 1ª
A Coruña
Lugo
Ames, Ares, Arteixo, Boiro, Cambre, Carballo, Cedeira, Cee, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As), Ribeira, Sada e Teo
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba e Viveiro
Ourense
Pontevedra
Allariz, Barco de Valdeorras (O), Carballiño (O), Celanova, Ribadavia, Rúa (A), Verín e Xinzo de Limia
Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Estrada (A), Gondamar, Grove (O), Illa de Arousa (A), Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Porriño (O), Rendondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa
Zona territorial 2ª
Os concellos non incluídos na área territorial de prezo máximo superior ou na zona territorial 1ª
 
Prezos do módulo para o ano 2013
 
Área Xeográfica
VPP
Casco histórico
Núcleo rural
Zona territorial 1ª
947,50 euros
1.182,48 euros
947,50 euros
Zona territorial 2ª
852,75 euros
1.061,20 euros
852,75 euros
 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.