Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans e proxectos aprobados » Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia
Plans ou proxectos de parques empresariais
Plans e proxectos aprobados

Procedimentos expostos a información pública

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia

Aprobación definitiva:

  • Consello da Xunta: 30 de abril de 2014
  • DOG do 28 de maio de 2014
  • Resolución do 5 de maio de 2014

Aprobación definitiva da modificación puntual número 1:

  • Consello da Xunta: 29 de novembro de 2018
  • DOG do 20 de decembro de 2018
  • Resolución do 4 de decembro de 2018

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto