Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Axudas a particulares e propietarios de comunidades » Vivendas de promoción pública

Rehabilitación de Vivenda Pública

Presentación: Rehabilitación de vivenda pública en Galicia

Co fin de impulsar a rehabilitación e mellora das vivendas de promoción pública promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante IGVS) ou transferidas á Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do Real decreto 1926/1985, do 11 de setembro, e do Real decreto 1461/1989, do 1 de decembro, de transferencias en materia de patrimonio arquitectónico, control da calidade da edificación e vivenda, é necesario incentivar as actuacións de reparacións nos edificios de vivendas protexidas de promoción pública por medio do establecemento de subvencións ás comunidades de propietarios.

Documentos relacionados

Documentos relacionados

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.