Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans e proxectos aprobados » Proxecto sectorial de ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, Pontevedra
Plans ou proxectos de parques empresariais
Plans e proxectos aprobados

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.