Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans e proxectos aprobados » Aprobación defintiva da modificación número 2 do proxecto sectorial do parque empresarial da Laracha (A Coruña)
Plans ou proxectos de parques empresariais
Plans e proxectos aprobados

Aprobación defintiva da modificación número 2 do proxecto sectorial do parque empresarial da Laracha (A Coruña)

Aprobación definitiva da modificación número 2 do proxecto sectorial do parque empresarial da Laracha (A Coruña), aprobada mediante Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.