Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans e proxectos aprobados » Modificación puntual Nº 1 do Proxecto Sectorial para a implantación do centro de transportes e terminal intermodal de Pontecaldelas (Pontevedra)
Plans ou proxectos de parques empresariais
Plans e proxectos aprobados

Procedimentos expostos a información pública

Modificación puntual Nº 1 do proxecto sectorial para a implantación do centro de transportes e terminal intermodal de Pontecaldelas (Pontevedra).

Aprobado definitivamente mediante Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 03/03/2022

 

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto