Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Vivenda protexida » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolucións e adxudicacións

Páxina 1 de 157

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.