Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

31-12-02

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. (DOG nº 252, 31.12.02)

Tipo de disposición: Lei

Tipo de contido: Ordenación

Estado: Vixente

Orixe: Autonómica

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema