Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

11-02-89

Directiva 1989/106/CEE, do 21 de decembro, de aproximación das disposicións legais, regulamentarias e administrativas dos estados membros sobre os produtos da construción.

Tipo de disposición: Directiva

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Comunitaria

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema