Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

25-04-89

Decreto 288/1988, do 29 de setembro, de desenvolvemento da Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego de Vivenda e Solo (DOG nº 200, 18.10.88). (Corrección de erros, DOG nº 79, 25.04.89)

Tipo de disposición: Decreto

Tipo de contido: Estrutura organizativa

Estado: Vixente

Orixe: Autonómica

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema