Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

22-03-17

ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencions do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitacion, alugamento e mellora de acceso a vivenda 2015-2020, e se procede a sua convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual.

Tipo de disposición: Orde

Tipo de contido: Medida

Estado: Vixente

Orixe: Autonómica

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema