Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Biblioteca de lexislación » Detalle lexislación

Normativa e lexislación

06-04-02

Orde FOM/738/2002, do 27 de marzo, pola que se declaran municipios singulares aos efectos do Real Decreto 1/2002, do 11 de xaneiro, sobre medidas de financiación de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 2002-2005 (BOE nº 83, 06.04.02).

Tipo de disposición: Orde

Tipo de contido: Medida

Estado: Vixente

Orixe: Estatal

Busca Lexislación

Buscar
Tipo de disposición
Tipo de contido
Estado
Orixe
Organización
Tema